Általános szerződési feltételek

Üdv a Jutitubi ÁSZF-ben! Mielőtt leadna egy rendelést, kérjük olvassa el az általános szerződési feltételeinket, mivel vásárlása véglegesítésével elfogadja e dokumentum tartalmát. Amennyiben kérdése vagy kérése merülne fel az ÁSZF-fel, a vásárlással, a termékekkel, szolgáltatásokkal vagy a jutitubi.hu tartalmával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

 

Adatok

 • Szolgáltató neve: Némethné Szabó Judit e.v.
 • Székhely: 2120 Dunakeszi Rákóczi út 129.
 • Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Rákóczi út 129.
 • Telefonszám: +36 30 491 17 27
 • Email cím: info@jutitubi.hu
 • Honlap: www.jutitubi.hu
 • Nyilvántartási szám: 57546302
 • Adószám: 59502858-1-33
 • Bankszámlaszám: 11773047-07333064, OTP Bank Nyrt, számlatulajdonos: Németh Gyula és neje
 • A szerződés nyelve: magyar
 • A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  • Websupport Magyarország Kft. 
  • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
  • Telefon: +36 1 700 2323
  •  info@mhosting.hu

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A szolgáltató és a vevő közötti szerződés tartalmát a kötelező érvényű jogszabályok mellett a jelen ÁSZF határozza meg. Jelen dokumentum magába foglalja a vevőt és az szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.jutitubi.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (Jutitubi) keresztül történik. A Jutitubinál történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.  

A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a vevő és a szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. Ez nem minősül írásos szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában jön létre. 

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérlek, az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt olvasd el, mivel az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon való megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) visszamenőleg nem érintik.

 

Általános tudnivalók 

Némethné Szabó Judit e.v. fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének, feldolgozása és értékesítése a szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

A Jutitubinál történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Jutitubi szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

A vásárlás lépései

 • A vevő regisztrációt követően bejelentkezik, vagy regisztráció nélkül vásárol.
 • A kívánt termékeket a megfelelő darabszámban a “kosár” gombra kattintva a kosarába helyezi (ez bármikor ellenőrizhető a kosár ikonra kattintva). A kívánt termékek az oldalon feltüntetett vételáron vásárolhatók meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes termékekről készített képek minden monitoron, mobiltelefonon, egyéb telekommunikációs eszközön máshogy jelennek meg, ezért előfordulhat eltérés a termék valós színe és a képen látható szín között. A fotókon található dekorációs elemek nem tartoznak a termékhez, kivéve, ha azt külön jelezzük a termék leírásában. Amennyiben több információra lenne szükséged egy termékről, szívesen válaszolunk kérdéseidre, melyeket az info@jutitubi.hu címre küldött e-mailben tudsz feltenni.
 • A vevő kiválasztja a fizetési és szállítási módot: 
 • A vevő kiválasztja a szállítási módot: vagy FoxPost csomagautomatába kéri a terméket, vagy házhozszállítást választ. 
 • Bankkártyával a Paylike rendszerén vagy a PayPal rendszerén keresztül fizet. 
 • Az fizetés teljesítése után elektronikus számlát küldünk a regisztráció vagy a rendelés leadása során megadott email-címre
 • A szolgáltató a vevő megrendelésének elfogadását emailben jelzi felé, ez a visszaigazoló email jelenti a szolgáltató és vevő közötti szerződés létrejöttét.  

 

A szállítás várható ideje a következőképp alakul:

 • Minden munkanapon történik csomagfeladás.
 • ​​Mindkét szállítási mód választása esetén 3-5 munkanapon belül várható a csomagok FoxPost automatába illetve házhoz történő kiszállítása.
 • Ha bármilyen áru nincsen raktáron, arról a vevőt még a vásárlás előtt a honlapon tájékoztatjuk.

 

Regisztráció

A rendelés leadásakor kerülhet sor a regisztrációra. Egy személyes adatlap kitöltésére van szükség, melynek kitöltésére a megrendelések leadásával egyidőben kerül sor. Az A vevő a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.í

 

A szolgáltatót a vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására belépés után, a Fiók linkre kattintást követően elérhető Fiókadatok módosítása menüpontban van lehetőségi. szolgáltatót a regisztrált adatok vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Árak

Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, melyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A szállítási költség a pénztárfolyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetősége van arra, hogy elálljon a rendeléstől.

 

Elállás joga, módja, következményei

Az alábbiak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „vevő”). A vevőnek minősülő személy a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezik. vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az vevő elállási nyilatkozatát a szolgáltatói adatok között feltüntetett postai vagy e-mail címen közölheti a szolgáltatóval.

 

A vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatót terméknek, a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A vevő a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Az elállási jog gyakorlása:

Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az vevőszolgálat részére. A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére.

 

Annak bizonyítása, hogy elállási jogát az “Elállás joga, módja, következményei” pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta, a vevőt terheli.

 

Minden esetben a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A vevő levelét tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Elállás esetén a vevő köteles a megrendelt terméket a szolgáltató postacímére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a vevőt terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a vevőt semmilyen más költség nem terheli.

Ha vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy vevő a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szállítási módtól eltérő módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a szolgáltató, kivéve, ha vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenést, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Ha a megvásárolt termékkel minőségi problémája adódott, kérünk, hogy a megadott elérhetőségünkön jelezni a problémát, hogy a további lehetőségekről egyeztessünk! A kifogásolt termék visszaküldésének költsége mindaddig a vevőt terheli, amíg a reklamáció jogossága be nem bizonyosodik.

 

Szavatosság

 

Kellékszavatosság

A vevő a szolgáltató hibás teljesítése esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vevői szerződés esetén a vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem vevővel kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A vevő– választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a szolgáltatóval.

A vevő közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles az vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha az vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a vevőnek minősülő vásárló – választása szerint – az elállási jogról szóló pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vevől a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős.

 

A vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A szavatosság nem terjed ki egyetlen olyan hibára, meghibásodásra vagy kárra, ha a hiba oka

(i) nem rendeltetésszerű használat

(iii) a használati útmutatóban foglalt rendelkezések meg nem tartása, vagy a használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; vagy

(iv) a helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; vagy

(v) elemi kár, természeti csapás; vagy

(vi) a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult harmadik személy, vagy a Fogyasztó végzi és a hiba ennek következtében keletkezett; vagy

(vii) a szállítás vagy üzemeltetés közben külső események hatására bekövetkező meghibásodás; vagy

(vii) a természetes elhasználódás; vagy

(ix) egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkező meghibásodás 

 

Jogérvényesítési lehetősége

Vásárlói vevőszolgálat (Vevőszolgálat): 

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: 

Amennyiben a szolgáltató és az vevő között esetlegesen fennálló vevői jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

 

Bírósági eljárás. Vevő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Aa vevő a Weboldalt és a megvásárolt terméket kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a vevő által tanúsított magatartásért. A vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és a termék használatáért.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Adatvédelem

A Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címet a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem használjuk fel hírlevelünkhöz. Amennyiben Felhasználó rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális, akciós ajánlatainkról és újdonságainkról, hírlevelünkre van lehetősége feliratkozni. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, mely elérhető az alábbi linken:

https://www.jutitubi.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Panaszkezelés rendje

A webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a panasszal a Felhasználó hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

Szerzői jogok

Miután a jutitubi.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a jutitubi.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A jutitubi.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain-nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a jutitubi.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, mellyel a jutitubi.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

A jutitubi.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 20.000 Ft, illetve szavanként bruttó 70.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A szerzői jogok a fent említett módon nem csak a weboldalra, hanem a termékekre is vonatkoznak.

 

Jelen ÁSZF érvénybe lépésének ideje: 2021.december 6., Budapest

jutitubi-logo

Vigyázunk az adataidra

Pénzvisszafizetési garancia

Ha termékünk nem győzött meg,  visszautaljuk az árát! Erre a kézhezvételtől számított 14 napon belül van lehetőséged. Indoklás nélkül elállhatsz a vásárlástól!

Fizetési lehetőségek